ลงทุนปล่อยเช่า

ลงทุนปล่อยเช่า

วิลล่าทุกหลังได้รับการดูแลและบริหารการเช่าโดย SAAI Resort แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ

Lifestyle Rental Program

เจ้าของบ้านสามารถเข้าพักได้ตลอดทุกช่วงเวลา ไม่จำกัดจำนวนวันเข้าพัก โดยรีสอร์ทเป็นผู้ดูแลและบริหารปล่อยเช่าเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่ โดยมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ 50/50 ระหว่าง เจ้าของบ้านและรีสอร์ท

Investment Rental Program

เจ้าของบ้านสามารถเข้าพักได้สูงสุด 30 วันต่อปี โดยรีสอร์ทบริหารการปล่อยเช่า โดยมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ 50/50 ระหว่าง เจ้าของบ้านและรีสอร์ท
เงื่อนไขอื่นๆ ตามรายละเอียดในสัญญาบริหารการปล่อยเช่า (Rental Agreement)

ติดต่อเข้าเยี่ยมชมโครงการ